KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego, rad pedagogicznych i spotkań z rodzicami:

RADY PEDAGOGICZNE

 • 31.08 RP rozpoczynająca rok szkolny;
 • 09.09 RP zebrania z rodzicami; 14.09
 • 21.10 RP konsultacje; szkolenie
 • 18.11 RP konsultacje z rodzicami
 • 16.12 RP i konsultacje powiadomienie rodziców o zagrożeniach, ocenach nagannych i nieodpowiednich z zachowania;
 • 20.01 RP klasyfikacja, szkolenie Uwaga!!! Zmieniona została data
 • 27.01 zakończenie I półrocza zatwierdzenie klasyfikacji zebrania z rodzicami. Zmiana terminu: 29.01.2021r.
 • 17.03. RP i konsultacje, szkolenie
 • 21.04 RP konsultacje
 • 26.05 RP zebranie z rodzicami powiadamianie rodziców o ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich, nagannych z zachowania.
 • 14.06 klasyfikacja końcoworoczna
 • 21.06 plenarne posiedzenie RP, sprawozdania;

Dodatkowe terminy szkoleń z projektu Unijnego!!!

Kalendarz roku szkolnego: akademie

 • 02109.2020 r uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Podstawa prawna: §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 • 14.10.2020r.
 • 1.11.2019 r. Wszystkich Świętych
 • 11.11.2020r. Święto Niepodległości
 • 23-31.12.2020r. zimowa przerwa świąteczna

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  Nr  46,  poz.  432, z  późn.  zm.)  oraz  §3  ust. 1 pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 • 6.01.2021 r. Trzech Króli
 • 01.02.-14.02.2021 r. ferie zimowe

 Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  Nr  46,  poz.  432,  z późn.  zm.)  oraz  §3  ust. 1 pkt 2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 • 01.04-06.04.2021r. wiosenna przerwa świąteczna

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia  2002r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  Nr  46,  poz.  432,  z późn.  zm.)  oraz  §3  ust.  1 pkt  3  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 • Egzaminy ósmoklasisty : 25 -27.05.2021 r.

Termin zostanie podany przez Dyrektora CKE

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia  1  sierpnia  2017  r. w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  sposobu  przeprowadzania  egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

 • 01.05.2021 r. Święto pracy
 • 03.05.2021 r. Święto Konstytucji 3 Maja
 • 01.06.2021 r. Dzień Dziecka
 • 26.06.2021 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18  kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz  §  2  ust.  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  11  sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 • Propozycja dni dyrektorskich