Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2023/2024

Składanie poprzez system zgłoszeń kandydatów do klas ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 04.05.2023 r. – 31.05.2023 r. do godz. 15.00 (w dniach 23-25.05.2023 r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 28.06.2023 r. – 11.07.2023 r. do godz. 15.00

Składanie poprzez system wniosków kandydatów o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 04.05.2023 r. – 31.05.2023 r. do godz. 15.00 (w dniach 23-25.05.2023 r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 28.06.2023 r. – 11.07.2023 r. do godz. 15.00

Składanie poprzez system podań o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego lub szkoły integracyjnej.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 04.05.2023 r. – 26.05.2023 r. do godz. 15.00 (w dniach 23-25.05.2023 r. brak możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem naboru ze względu na egzamin ucz. kl. VIII)

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • Na bieżąco – zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologicznopedagogiczną

Składanie poprzez system wniosków o przyjęcie kandydatów do oddziałów sportowych i szkoły z oddziałami sportowymi wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.*

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 04.05.2023 r. – 17.05.2023 r. do godz. 15.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 28.06.2023 r. – 11.07.2023 r. do godz. 15.00

Udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych organizowanych przez szkoły i szkołę z oddziałami sportowymi.**

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 18.05.2023 r. – 19.05.2023 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 12.07.2023 r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 22.05.2023 r. do godz. 12.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 13.07.2023 r. do godz. 15.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 01.06.2023 r. – 05.06.2023 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 14.07.2023 r. – 18.07.2023 r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 14.06.2023 r. do godz. 12.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 19.07.2023 r. do godz. 12.00

Składanie poprzez system przez rodziców/prawnych opiekunów kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do danej szkoły, pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 15.06.2023 r. – 21.06.2023 r. do godz.15.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 20.07.2023 r. – 21.07.2023 r. do godz. 15.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 26.06.2023 r. do godz.12.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 • 24.07.2023 r. do godz. 15.00

*Bez względu na to, czy klasy sportowe tworzone są w szkołach obwodowych, czy pozaobwodowych, nabór do nich odbywa się według tych samych zasad, co oznacza, iż kandydaci do tych klas składają tylko i wyłącznie wnioski.