Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Świetlica informacje

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku 

w godz. 7.00 – 17.00

Planowa i zorganizowana opieka nad uczniami w godzinach pozalekcyjnych jest ważnym ogniwem pracy szkoły. Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi zapewnia wszechstronną opiekę wychowawczą
nad dziećmi. Jest miejscem, w którym każdy uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania,
może sprawdzić swoje koncepcje, dokonywać prób.

Świetlica szkolna stanowi neutralny teren, nie przynależny żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi,
żadnej pracowni – ale wspólny. Tutaj można spotkać się z kolegami przed i po zajęciach, porozmawiać, zagrać w gry planszowe, rysować, odrabiać lekcje. W trakcie zajęć świetlicowych pragniemy również
dać szansę wykazać się uczniom słabszym w nauce, często zniechęconym brakiem osiągnięć i jednocześnie rozwinąć szczególne zainteresowania i talenty uczniów wybitnie zdolnych.

W świetlicy szkolnej prowadzone są różnorodne pozalekcyjne zajęcia artystyczne. Celem zajęć jest rozwijanie możliwości artystycznych dzieci poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej i muzycznej, a w szczególności:
• rozbudzanie muzycznych zainteresowań,
• kształtowanie umiejętności słuchania prostych utworów muzycznych,
• rozwój muzykalności i podstawowych zdolności muzycznych, takich jak: poczucie rytmu, tempa, dynamiki, pamięci muzycznej,
• nauka śpiewania piosenek,
• rozbudzanie plastycznych zainteresowań,
• uwrażliwienie dzieci na piękno natury i dzieł sztuk plastycznych,
• rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności w dziedzinie muzyki, plastyki, próby łączenia działań artystycznych,
• kształcenie umiejętności współdziałania w grupie.
Nauczyciele spośród treści zawartych w programie wybierają te najbardziej odpowiednie, uwzględniając przy tym osobiste zainteresowania i uzdolnienia artystyczne swoich wychowanków. 

W ramach ogólnopolskiej akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM czytamy dzieciom wybrane utwory literatury pięknej. Dzięki temu uczniowie nie tylko poznaja klasykę literatury dziecięcej, ale przyswajaja sobie w naturalny sposób piękno i poprawność języka polskiego. Ucza sie swobodnych kulturalnych wypowiedzi, wyrażania własnych pogladów.