Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Świetlica informacje

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku 

w godz. 7.00 – 17.00

Planowa i zorganizowana opieka nad uczniami w godzinach pozalekcyjnych jest ważnym ogniwem pracy szkoły. Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi zapewnia wszechstronną opiekę wychowawczą
nad dziećmi. Jest miejscem, w którym każdy uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania,
może sprawdzić swoje koncepcje, dokonywać prób.

Świetlica szkolna stanowi neutralny teren, nie przynależny żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi,
żadnej pracowni – ale wspólny. Tutaj można spotkać się z kolegami przed i po zajęciach, porozmawiać, zagrać w gry planszowe, rysować, odrabiać lekcje. W trakcie zajęć świetlicowych pragniemy również
dać szansę wykazać się uczniom słabszym w nauce, często zniechęconym brakiem osiągnięć i jednocześnie rozwinąć szczególne zainteresowania i talenty uczniów wybitnie zdolnych.

W świetlicy szkolnej prowadzone są różnorodne pozalekcyjne zajęcia artystyczne. Celem zajęć jest rozwijanie możliwości artystycznych dzieci poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej i muzycznej, a w szczególności:
• rozbudzanie muzycznych zainteresowań,
• kształtowanie umiejętności słuchania prostych utworów muzycznych,
• rozwój muzykalności i podstawowych zdolności muzycznych, takich jak: poczucie rytmu, tempa, dynamiki, pamięci muzycznej,
• nauka śpiewania piosenek,
• rozbudzanie plastycznych zainteresowań,
• uwrażliwienie dzieci na piękno natury i dzieł sztuk plastycznych,
• rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności w dziedzinie muzyki, plastyki, próby łączenia działań artystycznych,
• kształcenie umiejętności współdziałania w grupie.
Nauczyciele spośród treści zawartych w programie wybierają te najbardziej odpowiednie, uwzględniając przy tym osobiste zainteresowania i uzdolnienia artystyczne swoich wychowanków. 

W ramach ogólnopolskiej akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM czytamy dzieciom wybrane utwory literatury pięknej. Dzięki temu uczniowie nie tylko poznaja klasykę literatury dziecięcej, ale przyswajaja sobie w naturalny sposób piękno i poprawność języka polskiego. Ucza sie swobodnych kulturalnych wypowiedzi, wyrażania własnych pogladów.