Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi

I. Procedura organizacji zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Plan lekcji układany jest w taki sposób, aby w miarę możliwości zmniejszyć ryzyko gromadzenia się uczniów.
 4. Każdy oddział przypisany jest do sali lekcyjnej, w której uczniowie mają wszystkie zajęcia za wyjątkiem lekcji informatyki i wychowania fizycznego. Spędzają w niej również przerwy lekcyjne oprócz przerw ujętych w harmonogramie spędzania przerw na korytarzu w wyznaczonych strefach.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 7. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu.
 8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich sytuacjach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki i rzeczy.
 9. Nauczyciele zobowiązani są do dezynfekcji używanych pomocy dydaktycznych za każdym razem po ich użyciu.
 10. Wszystkie dokumenty szkolne- sprawdziany, karty pracy, kserówki etc. nauczyciel zobowiązany jest do przekazania uczniowi przy użyciu rękawiczek jednorazowych.
 11. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 12. W ciągu dnia każda sala jest dezynfekowana w momencie wyjścia dzieci na przerwy na korytarz szkolny oraz po zakończeniu zajęć.
 13. Zaleca się wietrzenie sal na bieżąco nie mniej niż 45 minut.

II. Organizacja pracy biblioteki

 1. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustali dyrektor, uwzględniając potrzeby uczniów w tym zakresie.
 2. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom. Należy odnotowywać dzień oddania każdej książki.
 3. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny, czyli minimum 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki.
 4. W bibliotece może przebywać jednocześnie dwójka uczniów i nauczyciel.
 5. Podręczniki rozdawane są dzieciom zgodnie z przyjętym harmonogramem. Bibliotekarz wykonuje te czynności w rękawiczkach.
 6. Podpisane regulaminy zostają przetrzymywane w koszulkach lub w plastikowym pudełku –dwie doby. Później są włączone do dokumentacji biblioteki szkolnej.