Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli podczas przerw w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi w czasie pandemii COVID-19.

Zasady organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli podczas przerw w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi w czasie pandemii COVID-19.

 1. Niniejsze zasady powstały na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu oraz używanie maseczek. Przy każdym wejściu jest osoba z obsługi monitorująca wejście uczniów do szkoły. Przy szatni o godz.7:40 jest jeden nauczyciel nadzorujący wchodzenie uczniów do szkoły.
 4. Rano do godz.8:00 otwarte są trzy wejścia do szkoły - "A", "B" i wejście główne. Od drugiej godziny lekcyjnej uczniowie wchodzą do szkoły wejściem "A" i wejściem głównym.
 5. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do przyjścia do szkoły na 10 minut przed lekcją w celu wpuszczenia dzieci do sal lekcyjnych.
 6. Dzieci z klas II – III o 7.50 udają się przed swoją salę, gdzie zostają wpuszczeni do środka. Klasy I są odbierane przez wychowawców.
 7. Nauczyciel w klasach I – III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Uwrażliwiamy dzieci na częste mycie rąk mydłem.
 8. Na przerwę na korytarz na parterze wychodzą klasy I – III zgodnie z harmonogramem ustalonym do rozkładu tygodniowego zajęć (do wyznaczonych stref).
 9. Do toalet dzieci chodzą pojedynczo. Obowiązuje mycie rąk.
 10. Od 03 września 2020r do 17 września 2020r. klasy pierwsze spędzają przerwy z nauczycielem w swojej klasie. Później wychodzą na przerwy naprzemiennie z klasami II i III (ustalony grafik wyjść).
 11. W klasach niewymienionych w ust. 6 przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć naprzemiennie do wyznaczonych stref w szkole.
 12. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. Nauczyciel dyżurujący to osoba, która wychodzi na daną przerwę z daną klasą zgodnie z ustalonym harmonogramem i zgodnie z wyznaczonymi strefami. Pozostali uczniowie przerwy spędzają w swojej klasie, która jest wietrzona i są w niej otwarte drzwi.

Wykaz sal przypisanych do oddziału:

1a-21, 1b-20, 2a-10 ,2b-3, 3a-2 3b-4, 4a-14, 4b-26, 5a-13, 6a-32, 6b-11, 7a-15,7b-27, 8a-28, 8b-12.

Sala komputerowa oraz sale gimnastyczne są przestrzeniami wspólnymi, gdzie realizowane są lekcje zgodnie z planem. Obowiązuje dezynfekcja używanego sprzętu.

 1. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z oddziałów przypisanych do innej strefy, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa. Obsługa szkoły wspiera nauczycieli podczas przerw.
 2. Nauczyciele świetlicy, bibliotekarz ,pedagog i psycholog w miarę możliwości wspierają nauczycieli przebywających wspólnie z uczniami w określonych salach lekcyjnych.
 3. W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału (np. w celu udania się do strefy wyznaczonej) uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy (dzieci mają zasłonięte nos i usta).
 4. Na terenie szkoły jest wymagane noszenie przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników osłon nosa i twarzy.
 5. Co druga przerwa obsługa zobowiązana jest do umycia przedsionka szkoły, korytarzy, poręczy, klamek i toalet (obowiązuje wpis do kontrolki).
 6. Co przerwa uzupełniany jest w toaletach lub innych miejscach płyn dezynfekujący, mydło, papier (na bieżąco w miarę potrzeb).
 7. Każda sala po zakończonych zajęciach jest dezynfekowana i wietrzona.